Följ oss på:

Styrelsemässan i:

KTC Control AB

Kontaktuppgifter

KTC erbjuder verktyg, kunskap och teknik inom fastighetsautomation, individuell mätning, energiuppföljning och driftövervakning, för att säkerställa rätt inomhusklimat och energiprestanda.

Fastigheter står för runt 40 % av jordens energiförbrukning. Varje sparad kilowatt för värme, ventilation, kyla och belysning är alltså ett viktigt steg på vägen för att nå lokala och globala klimatmål. Lägre förbrukning betyder ju också sänkta driftskostnader – det finns alltså bara vinnare i detta arbete. Vårt bidrag är att tillsammans med framsynta svenska fastighetsägare energieffektivisera byggnader genom intelligent fastighetsautomation. Sedan 80-talet har vi drivit utvecklingen med nyskapande lösningar och tillämpningar och är idag en av de tongivande aktörerna.

Vårt synsätt förbättrar möjligheterna att spara energi radikalt. För ju enklare det blir att mäta, styra och kontrollera, desto mer ökar kunskapen om hur varje kilowatt kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Med Internet bygger vi i en befintlig infrastruktur. Med denna som grund erbjuder vi tjänster så som väderstyrning, referensgivarstyrning, dynamisk effektbegränsning och inte minst energioptimering. Kom till oss så berättar vi mer.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande