Följ oss på:

Styrelsemässan i:

KONE AB

KONE AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0771 - 50 00 00

E-mail: sverige@kone.com

KONE hjälper dig att minska energiförbrukningen och förbättra tillgängligheten.

Genom att modernisera hissen sparar du tid och pengar – och lägger grunden för en byggnad som uppfyller dess användares behov, även i framtiden.

Med vår intelligenta servicetjänst kan potentiella problem åtgärdas redan innan de orsakar ett driftstopp, vilket gör livet enklare för dem som använder eller underhåller byggnaden.

Saknar din byggnad hiss? Att installera en hiss har blivit enklare tack vare ny byggteknik.  Över hela Sverige tar bostadsrättsföreningar chansen att förbättra tillgängligheten och öka trivseln genom att installera hissar. Dessutom finns statliga bidrag att söka för denna investering.

Oavsett om du är intresserad av att uppgradera befintlig utrustning, service av din utrustning eller vill installera helt ny utrustning, välkommen till oss!

Kontakta oss för mer information
0771-50 00 00
sverige@kone.com
www.kone.se