Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Klimatklivet Naturvårdsverket

Klimatklivet Naturvårdsverket

Kontaktuppgifter

Sedan 2015 har Naturvårdsverket fördelat 2,6 miljarder till över 1 300 åtgärder inom bl.a. transporter, infrastruktur, avfallshantering och drivmedel. Fler och fler bostadsrättsföreningar och samfälligheter söker medel från Klimatklivet för att sätta upp laddningsstationer för elfordon.

Under 2016 och 2017 beviljade Naturvårdsverket stöd till 173 sådana ansökningar, vilket ger ca 2 400 nya laddningspunkter. 15% av alla projekt som Naturvårdsverket stöttar genom Klimatklivet genomförs av bostadsrättsföreningar eller samfälligheter.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Tillsammans tar vi oss an klimatutmaningen!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande