Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Kalejdo Bredband AB

Kalejdo Bredband AB

Kontaktuppgifter

Kalejdo Bredband AB distribuerar olika typer av tv- och IoT-tjänster via öppna plattformar

Vi har också en Brf-app som underlättar kommunikationen med medlemmarna. Våra prop-tech-tjänster för fastigheter och våra Larm, Smarta-Hem och Anhörigtjänster för medlemmar är integrerade i samma app, vilket underlättar användning.

Vad gäller tv tar Kalejdo hand om leveransen av de s.k. Must-Carry kanalerna och varje enskilt hushåll kan sedan välja valfri leverantör(er). Allt i samma box!

Kalejdos tv-leverantörer är: IP Sweden, Allente, MixBox, Bahnhof, Junet, Intertain och Mediateknik. Tv-tjänsten innehåller också meddelandetjänst, anslagstavla och flera andra boendetjänster.

Vi har också elektroniska anslagstavlor som kan uppdateras med samma information som appen och tv-tjänsten.