Följ oss på:

Styrelsemässan i:

K-Berg Project AB

K-Berg Project AB

Kontaktuppgifter

www.ovk-sthlm.se

Tel: 070-0926290

E-mail: info@kbergproject.se

K-Berg Project AB

 

Utför Professionella, Kostnadseffektiva OVK-Besiktningar och är ett modernt serviceföretag inom ventilationsbranchen som jobbar med bland annat

 

  • Ovk-Besiktningar

  • Ovk-Åtgärder

  • Utredningar 

  •  Konsultation inom ventilation

Vi utmanar de normer och arbetssätt som så länge har styrt hantverkssektorn, För att på så vis kunna ge våra kunder lite mer.

Vi fokuserar på kvalitét, kompetens och kundservice och ställer höga krav på våra samarbetspartners.

Vi vet att de allra flesta av våra kunder själva saknar förkunskap kring ventilation och energieffektivisering, vi vill inte stanna vid att bara göra just det som efterfrågas utan vi vill också kunna komma med goda råd, göra fullständiga analyser av kostnadsläge och system samt hjälpa till att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna långsiktigt!

 
Vi är medlemmar i
·       FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverige
·       Svenskt Näringsliv
·       Teknikföretagen