Följ oss på:

Styrelsemässan i:

JH Byggresurs i Väst AB / JHB Fastighet AB

Mässor » Styrelsemässan i Göteborg 20 oktober 2022 » JH Byggresurs i Väst AB / JHB Fastighet AB

JH Byggresurs i Väst AB / JHB Fastighet AB

Kontaktuppgifter

JHB  är ett bygg och  fastighetsföretag  med  bostadsrättsföreningar  som främsta uppdragsgivare.  Vi bidrar med  teknisk förvaltning samt upprättar underhållsplaner och byggkonsekvenser av dessa  men är framförallt intresserade av  att utveckla eventuella tillgångar som oinredd vind, tvättstuga eller dylikt.  

JHBs  arbetssätt skall förtydliga, förenkla och förbättra för styrelsen och ge insyn i hur diverse alternativ och beslut påverkar fastighetens ekonomi och tekniska kapacitet under längre tid.   

Vår strävan efter långsiktiga relationer och därmed återkommande kunder genomsyrar vårt beslutsfattande.
Vi vill att det alltid skall finnas två vinnare – att båda parter skall  bli  nöjda.  
  
Välj därför JHB för enkelhet,  ansvarstagande  och ekonomi.