Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Jensen Drift & Underhåll

Jensen Drift & Underhåll

Kontaktuppgifter

Jensen Drift & Underhåll AB arbetar med teknisk förvaltning av ett 60-tal fastigheter i Storstockholmsområdet. Våra uppdragsgivare är främst bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare, små som stora.

Vi förvaltar dina värden. Att förvalta en fastighet ansvarsfullt är detsamma som att vårda fastigheten så att värdet bevaras för framtiden. Vi arbetar proaktivt och ger dig förslag på förebyggande åtgärder som bidrar till att öka och förvalta fastighetens värde. Tillsammans lägger vi upp en förebyggande drift- och underhållsplan. Om behov finns deltar vi vid styrelsemöten och årsstämmor utan kostnad.

Bättre fastighetsekonomi. Det finns många åtgärder som kan bidra till en god fastighetsekonomi – på kort och lång sikt. Bland annat kan energieffektivisering och förebyggande åtgärder minska kostnaderna väsentligt. Din tekniska förvaltare kan hjälpa till att ta fram en plan för att kostnadseffektivisera driften.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande