Följ oss på:

Styrelsemässan i:

IP-Only

IP-Only

Kontaktuppgifter

Tel: 010-4788432

E-mail: fiber@stockholm.ip-only.se

IP-Only – Stockholms fiberfastighetsnät
Vi levererar ett fastighetsfibernät som klarar framtidens krav på digital kommunikation samtidigt som det höjer attraktionskraften och värdet på fastigheten och lägenheterna. Vi installerar fiber hela vägen in till varje bostad, vilket innebär en garanterad hastighet. Med fiber kan alltså alla vara uppkopplade samtidigt och ändå surfa snabbare än tidigare. Dessutom är vårt nät öppet och neutralt.

Vad innebär detta för dina medlemmar och hyresgäster?
Det innebär att ni väljer helt fritt mellan olika tjänsteleverantörer inom Internet, tv och telefoni. Vi erbjuder er helt enkelt möjligheten att själva välja vad som passar er bäst.

Vi bjuder på installationen om minst 50 % av bostäderna och lokalerna aktiverar en tjänst
Mer komplicerat än så är det inte. Om minst 50 % av bostäderna och lokalerna aktiverar valfri tjänst (Internet eller tv) inom tre månader från att vi slutfört installationen, så står vi på IP-Only Stockholm för såväl bygg- som installationskostnad till samtliga bostäder och lokaler.