Följ oss på:

Styrelsemässan i:

IP-Only

IP-Only

Kontaktuppgifter

Tel: 010-4788432

E-mail: fiber@stockholm.ip-only.se

IP-Only – Stockholms nya fiberfastighetsnät
Vi levererar ett fiberfastighetsnät som klarar framtidens krav på digital kommunikation samtidigt som det höjer attraktionskraften och värdet på fastigheten. Vi installerar fiber hela vägen in till varje bostad och lokal utan switchar, vilket innebär en garanterad hastighet. Dessutom är vårt nät öppet och neutralt.

 

Vad innebär detta för dina medlemmar och hyresgäster?
Det innebär att varje bostad och lokal kan bli ansluten till ett öppet fibernät där möjligheten ges att välja helt fritt mellan olika tjänsteleverantörer inom Internet, TV och Telefoni. Vi ger helt enkelt medlemmar och hyresgäster fler valmöjligheter.

 

Vi bjuder på installationen om minst 50 % av bostäderna och lokalerna aktiverar en tjänst
Mer komplicerat än så är det inte. Om minst 50 % av bostäderna och lokalerna aktiverar valfri tjänst (Internet eller TV) inom tre månader från att vi slutfört installationen, så står vi på IP-Only Stockholm för såväl bygg- som installationskostnad till samtliga bostäder och lokaler.

 

Välkommen till ett öppet och neutralt nät för alla.