Följ oss på:

Styrelsemässan i:

INTEROC

Kontaktuppgifter

Interoc är specialister på renovering av fastighetens klimatskal. Vi har bedrivit fasadrenoveringar i Mälardalen sedan 60-talet och är ledande i Sverige inom fönsterbyten. Vi utför omkring 150 projekt per år som varierar i storlek, bredd och geografi. Vi är rikstäckande med kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Borlänge.
Vi vänder oss till professionella beställare, dvs bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, allmännyttan och andra byggbolag. Vi har många återkommande beställare.

Fönsterbyten:

Med oss får ni en enkel och smidig resa där vi tar totalansvar genom hela processen.
Vi är leverantörsoberoende och samarbetar med alla stora och många mindre fönstertillverkare. På så sätt kan vi hjälpa er att ta fram de fönster som passar i just er fastighet och som lever upp till alla krav på funktion och form. Med vår kompetens och erfarenhet ser vi till att det blir rätt och enligt lagar och riktlinjer, hela vägen från projektering till montage.
Vi lägger stor vikt vid kommunikation och utför vårt arbete med respekt för beställare och boende, vilket bland annat innebär att vi håller informationsmöten före start, sköter avisering till berörda och tar arbetsmiljöansvar.
Specialiserade montörer utför arbetet och erfaren projektledare sköter planering och administration. Egen produktionsmetodik och specialutrustade arbetscontainrar underlättar arbete utan avbrott. Utvändiga arbeten sker oftast med skylift och vi använder sällan byggställning. Finns behov av sanering, tilläggsisolering eller annat så kan vi utföra det.
Vårt arbete har alltid långsiktighet och hållbarhet i fokus.

Dörrbyten:

Även vid dörrbyten samarbetar vi med många olika leverantörer för att kunna tillgodose olika krav och önskemål. Uppdraget kan gälla säkerhetsdörrar, dörrar till allmänna utrymmen, ytterdörrar, säkerhetsdörrar och garageportar.
Vi kan leverera och montera entrépartier i aluminium, stål, träfanér och massivt trä. Självklart hjälper vi er med tillbehör och dörrautomatik.

Fasadrenovering:

Interoc är sedan 60-talet specialiserade på fasad och besitter stor kunskap när det gäller fasadrenovering, tilläggsisolering, fasadputs och murning. Inom bolaget finns en genuin hantverkstradition och vi har renoverat många gamla kulturfastigheter där det ställs särskilda krav på kunskap om äldre material och metoder. Många av våra renoveringar de senaste åren har varit miljonprogramsfastigheter: stora projekt med höga krav på energieffektivisering.

Klimatskal:

Klimatskal syftar på de ytor som omsluter husets uppvärmda yta: tak, fasad, fönster, ytterdörrar och grund. För att minimera energiförluster är det av största vikt att vi har välisolerade ytor och komponenter. Interoc är specialister på att utföra och samordna alla typer av arbeten som berör renovering av klimatskal på fastigheter. Genom att utföra samtliga åtgärder samtidigt kan man spara mycket pengar och säkerställa ett bra resultat som verkligen genererar den energibesparing som man räknar med. Interoc ansvarar för samtliga arbeten och att respektive delar fungerar bra tillsammans för att ge en bra helhet.

Underhåll och service:

Interoc har en särskild avdelning för service och eftermarknad som ser till att kunden är nöjd även efter att projektet är avslutat. Här arbetar yrkeskunniga personer med specialistkompetens och lång erfarenhet. Vår målsättning är att säkerställa att fönster, dörrar och fasader har en lång livslängd genom kontinuerligt underhåll och att eventuella problem åtgärdas i tid.
Exempel på specifika serviceerbjudanden inom fönster/dörrar är byte av glas eller enstaka dörrar och fönster, injustering och årligt underhåll i form av smörjning och justering.
För fasader kan arbetet bland annat omfatta lagning av putsskador, borttagande av alg -och mögelpåväxt samt andra mindre åtgärder för att förlänga fasadens livslängd.
Avdelningen hanterar även samtliga garantiärenden liksom garantibesiktningar och ser till att våra kunder får den support de behöver när projekten är avslutade. Våra produkter och utförda arbeten ska prestera på bästa sätt över tid.

Vi har alltid långsiktighet och hållbarhet i fokus.

Välkommen att besöka oss i vår monter!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande