Följ oss på:

Styrelsemässan i:

INTEC

Kontaktuppgifter

PROJEKTSTYRNING OCH RÅDGIVNING: Vi skräddarsyr lösningar inom projektledning, projektering samt upphandling, underhållsplanering och entreprenörssamarbete. Efter avslutat projekt erbjuds alla våra kunder en mycket kostnadseffektiv uppföljning vid viktiga tidpunkter fram till garanti- och ansvarstidens utgång (minst 10 år).

REALITY CAPTURE: Genom 3D-laserskanning hjälper vi BRF:er med design, planering, underhåll, och att skapa nya ritningar om de befintliga inte stämmer.

VENTILATION: OVK samt analys och utvärdering av ventilationssystemens behov i byggnader, oavsett nybyggnation, reno­vering eller uppgradering av ventilationssystem.

BESIKTNING OCH KONTROLL: entreprenadbesiktningar, status­besiktningar samt KA enligt PBL.

BRAND: brandskyddsbeskrivningar samt riskanalyser.

ENERGIEFFEKTIVISERING: energideklarationstjänster samt prov­ningar. Vår energicertifieringstjänst säkerställer att en byggnad uppfyller nödvändiga standarder för energiprestanda.

INTEC är så lokala som möjligt. Så globala som nödvändigt. Energi & Driftstöd. Från taxonomi #Miljöbyggnad #Breeam #LEED, till ingenjörer i blåställ #Termokamera #injusteringsverktyg #skiftnyckel.

LÅS OCH BESLAGNING: Vi erbjuder rådgivning och expertkompetens när det gäller låssystem, åtkomstkontroll, CCTV-övervakning och säkerhetslösningar.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande