Följ oss på:

Styrelsemässan i:

INTEC

Kontaktuppgifter

Projektstyrning och rådgivning

Vi skräddarsyr lösningar inom projektledning, projektering samt upphandling, underhållsplanering och entreprenörssamarbete. Efter avslutat projekt erbjuds alla våra kunder en mycket kostnadseffektiv uppföljning vid viktiga tidpunkter fram till garanti- och ansvarstidens utgång (minst 10 år).

Reality Capture

Genom 3D-laserskanning hjälper vi BRF:er med design, planering, underhåll, och att skapa nya ritningar om de befintliga inte stämmer.

Ventilation

Vi utför OVK samt analys och utvärdering av ventilationssystemens behov i byggnader, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller uppgradering av ventilationssystem.

Besiktning och kontroll

Vi erbjuder entreprenadbesiktningar, statusbesiktningar samt KA enligt PBL.

Brand

Vi erbjuder brandskyddsbeskrivningar samt riskanalyser.

Energieffektivisering

Vi erbjuder energideklarationstjänster samt provningar. Vår energicertifieringstjänst säkerställer att en byggnad uppfyller de nödvändiga standarderna för energiprestanda.

INTEC är så lokala som möjligt. Så globala som nödvändigt.

Energi & Driftstöd. Från taxonomi #Miljöbyggnad #Breeam #LEED,

till ingenjörer i blåställ #Termokamera #injusteringsverktyg #skiftnyckel.

Lås och Beslagning

Vi erbjuder rådgivning och expertkompetens när det gäller låssystem, åtkomstkontroll, CCTV-övervakning och säkerhetslösningar.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande