Följ oss på:

Styrelsemässan i:

IC Gruppen

IC Gruppen

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 70 80 311

E-mail: info@icompaniet.se

IC Gruppen är det självklara valet inom service & tjänster. Vi arbetar med att vara en komplett servicepartner & är med våra kunder i hela processen. Vi investerar ständigt i att uppfylla våra kunder behov genom våra tjänster. Vår styrka är att all vår kompetens finns inhouse oavsett vilken tjänst ni behöver!

Nyckeln till vår framgång är att alltid arbeta utifrån kundens förutsättningar och erbjuda flexibla, skräddarsydda samt kostnadseffektiva lösningar till dig som kund!