Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Infometric AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08 - 594 775 40

E-mail: henrik.nygard@infometric.se

Infometric är en ledande och grön leverantör, mitt i den intensiva energiomställningen. Vi är experter på att mäta och spara energi och att hjälpa våra kunder att hushålla med våra gemensamma resurser.