Följ oss på:

Styrelsemässan i:

iLOQ Sverige AB

iLOQ Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel: 070-3819199

E-mail: christer.wiberg@iloq.com

Med iLOQ erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

iLOQ S5 säkerställer att låssäkerheten vid lägenheter, trappor och andra gemensamma utrymmen löpande håller högsta möjliga nivå. Systemet är lätt att installera och hantera och billigt att underhålla. iLOQ löser problem som orsakas av försvunna nycklar, obehörig kopiering av nycklar, föråldrade patent och otillåten användning av gemensamma områden.