Följ oss på:

Styrelsemässan i:

iLOQ Sverige AB

iLOQ Sverige AB

Kontaktuppgifter

Företagets lösningar har revolutionerat säkerhetsmarknaden och vi erbjuder lås- och passersystem med många mervärden; nycklarnas funktion kan anpassas individuellt och förlorade nycklar blockeras enkelt utan dyra låsbyten.

iLOQ HOME – Lösningen för bostäder

• Självladdande digitala lås och nycklar

Med iLOQ HOME kan den boende själv:

• Hantera nycklar enkelt
• Öppna huvudentrén på distans
• Boka tider för gemensamma utrymmen

Digitala batterifria lås ger ökad hållbarhet för alla byggnader.

• Toppmodern säkerhet
• Minimala underhållsbehov, miljövänligt