Följ oss på:

Styrelsemässan i:

iLOQ Sverige AB

iLOQ Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-650 72 00

E-mail: marknad@iloq.com

Företagets lösningar har revolutionerat säkerhetsmarknaden och vi erbjuder lås- och passersystem med många mervärden; nycklarnas funktion kan anpassas individuellt och förlorade nycklar blockeras enkelt utan dyra låsbyten. Frekventa dörrar kan förses med iLOQ RFID-läsare och i dessa dörrar fungerar nyckeln som passertag. Som tillval kan nycklarna tidstyras till exempelvis tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen.

iLOQ lägger stort fokus på säkerhet, ekonomi och miljö.

Säkerheten i iLOQs system bygger på stark kryptering AES-256 i alla delar, samt en lättanvänd molntjänst.

Ekonomiskt sett så lever låssystem många år och den totala livscykelkostnaden för iLOQs lösningar är betydligt lägre än för traditionella mekaniska system.

Miljöpåverkan är minimal eftersom iLOQ inte är beroende av batterier och dessutom kan återfunna nycklar återanvändas vilket minskar avfallet av metall.

Digitala lås utan batterier bidrar till ökad hållbarhet för alla byggnader.

  • Toppmodern säkerhet
  • Minimala underhållsbehov, miljövänligt
  • Lägre kostnader under hela livscykeln
  • Ökar fastighetens värde