Följ oss på:

Styrelsemässan i:

HSB Uppsala

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 442 11 00

E-mail: kontakt.uppsala@hsb.se

Tryggt, hållbart, lokalt – fastighetsförvaltning efter era behov
Vi har långerfarenhet av arbete i bostadsrättsföreningar och
vet vilka behov som kan uppstå. Vi har kompetens inom allt från

förvaltning, hållbarhet och föreningskunskap till bostadsrätts-
juridik och stora fastighetsprojekt.

Vi finns både för medlemsföreningar och bostadsrättsfören-
ingar som inte är medlemmar i HSB, för mindre och riktigt stora

bostadsrättsföreningar, för styrelse och boende.

Vi hjälper er att utveckla och driva långsiktigt hållbara bo-
stadsrättsföreningar med en trygg ekonomi. Genom inhämtad

kunskap från den dagliga skötseln gör vi analyser som hjälper
er att planera och genomföra underhåll och investeringar som
får era fastigheter att växa i värde.

Oberoende av om ni är medlemmar i HSB eller inte, om ni be-
höver hjälp med det lilla i vardagen eller de stora investering-
arna för framtiden, har vi kompetensen och engagemanget att

hjälpa er.
HSB Boservice i Uppland, tidigare Upplands Boservice, är sedan

1966 ett helägt dotterbolag till HSB Uppsala. Sedan 2022 pre-
senterar vi hela koncernens verksamhet under varumärket HSB.