Följ oss på:

Styrelsemässan i:

HSB Malmö

HSB Malmö

Kontaktuppgifter

Tel: 042-19 95 00

E-mail: info@hsbhbg.se

HSB har 80 års erfarenhet av att bygga, förvalta och utveckla fastigheter.

Vi är ett lokalt fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning och erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning samt projektledning vid ombyggnationer. Vi vill medverka till att att förenkla styrelsens ansvarsfulla arbete.

VI VÅRDAR VÄRDEN
Det betyder att vi värnar om våra kunders renommé, fastigheternas värdeutveckling och de boendes trivsel och trygghet.

VI SÄTTER VARJE KUNDS BEHOV I CENTRUM
Våra medarbetare har hög kompetens och stort personligt engagemang och strävar alltid efter bästa lösning för varje kund.

Vi arbetar proaktivt och tar egna initiativ till utveckling av föreningen.

Alla avtal skräddasys utifrån föreningens specifika behov och anpassas fortlöpande för att möta förändringar.

Alla fastighetsägare kan anlita oss.