Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Home Solutions i Sverige AB

Mässor » Styrelsemässan i Gävle 5 maj 2022 » Home Solutions i Sverige AB

Home Solutions i Sverige AB

Kontaktuppgifter

HOME SOLUTIONS LÖSNING – MEST KOMPLETT PÅ MARKNADEN

Home Solutions levererar IMD-lösningar till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Sänk elkostnaderna med 40% för era medlemmar i en nyckelfärdig och skalbar IMD-lösning. Allt automatiserat och besvärsfritt i öppna system med standardmätare från leverantörer i Sverige – Er trygghet – Vår styrka-

Experter på öppen M-bus och LoRa-Wan