Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Hisskonsult Husaren AB

Hisskonsult Husaren AB

Kontaktuppgifter

Tel: Bojan Pok, 070-964 90 95

E-mail: bojan@hisskonsulthusaren.se

Rådgivande specialister inom hiss och port med lång

och bred erfarenhet.

Vi levererar värdeskapande tjänster och hållbara lösningar

för bla. bostadsrättsföreningar.

• Statusbesiktningar med underhållsplan.

• Upphandlingar och avtalsbeskrivningar.

• Projektering och tekniska beskrivningar.

• Entreprenadbesiktningar.

Vi verkar för att våra kunder ska känna trygghet med

att uppnå optimala lösningar inom ramen för de investeringar

som görs och de krav som ställs.