Följ oss på:

Styrelsemässan i:

HEMKOMFORT AB

HEMKOMFORT AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-604 97 00

E-mail: jonas.krylborn@hemkomfort.se

Radonmätning

Radon förekommer i mark, grundvatten samt visst byggmaterial. Enda sättet att få kunskap om radon finns i en byggnad är mätning.  Långtidsmätning omfattar minst två månader och skall utföras under perioden oktober-april. Det finns speciella regler för hur mätningen skall genomföras i ett flerbostadshus för att ge ett betryggande underlag. Långtidsmätningen bör ibland kompletteras med mätningar som visar var radonet kommer in i fastigheten och därmed förbättras förutsättningarna för framgångsrik sanering. Läs mer på vår hemsida www.hemkomfort.se.

Radonsanering

Åtgärderna för radonsanering varierar beroende på radonhalten samt var radonet kommer från. Förenklat kan sägas att för markradon gäller tätning och undertryck för att radonet inte skall tränga in i bostaden. För radon från byggmaterialet är ventilation lösningen. Både mark- och byggradon kan förekomma i samma byggnad.

Vi är experter och arbetar med radonsanering genom:

– mätning och analys av radonförekomst

– markradonlösningar med radonsugar och radonbrunnar

– byggradon med ventilationslösningar 

– värmeåtervinningsaggregat 

– enkla frånluftssystem med väggventiler

Vi lämnar garanti på ett årsmedelvärde under 200Bq/m3

Besök vår hemsida www.hemkomfort.se för ytterligare information