Följ oss på:

Styrelsemässan i:

HEMKOMFORT AB

HEMKOMFORT AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-604 97 00

E-mail: info@hemkomfort.se

Vi är ett familjeföretag som i mer än 30 år arbetat med radon- och ventilationslösningar.

Vi hjälper fastighetsägare, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner att skapa en bättre inomhusmiljö.

Behöver du hjälp med: 

  • Radonmätning – vi är experter och kan hjälpa till att utreda ev. problem med förhöjda radonhalter
  • Åtgärda förhöjda radonhalter (tätningar, radonsug, radonbrunn, ventilation m.m.)
  • Anmärkningar efter OVK-besiktning 
  • Byta ut alternativt förbättra befintlig ventilation och spara energi samt förbättra komforten 
  • Nyinstallation av ventilation (självdrag, mekanisk frånluft och FTX-system)
  • Service och reparationer av befintlig ventilation 

Kontakta oss på Hemkomfort för att boka ett kostnadsfritt besök! Besök gärna vår hemsida http://hemkomfort.se