Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Grannfrid

Kontaktuppgifter

Grannfrid avlastar styrelsens och föreningens personal. Ni får mer tid för kärnverksamheten samtidigt som vi hanterar allt från störningsärenden, oriktiga hyresförhållanden och medlemsdialog vid ombyggnationer.   

När människor lever tätt inpå varandra uppstår det ibland konflikter och problem. Sociala problem i form av tillexempel störningar, konflikter och sanitär olägenhet kan vara svåra, känsliga och tidsödande för en styrelse att sätta sig in i och hantera på egen hand. Genom att anlita Grannfrid får ni erfaren, opartisk och professionell hjälp utförd med personligt engagemang. 

Grannfrid hjälper er med:

  • Störningsärenden
  • Konflikter mellan grannar
  • Boendeproblem som beror på missbruk, psykisk ohälsa eller demenssjukdom
  • Obetalda avgifter/hyror
  • Sanitär olägenhet/samlarproblematik.
  • Utredning av oriktiga hyresförhållanden.
  • Ombyggnationer (stamrenovering, OVK, elbyte m.fl.)

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande