Följ oss på:

Styrelsemässan i:

GCP Sweden AB

Kontaktuppgifter

GCP Sweden AB

Vi har lösningarna för att skydda betongkonstruktioner mot fukt och vattenläckage:

  • Vattenförande sprickor
  • Fuktande golv/väggar
  • Rörgenomföringar

Vi har lösningarna på dräneringsproblemen:

  • Berg som skapar svackor eller fickor mot huset
  • Ingjutet berg som för med sig vatten via sprickor/slag
  • Fastighet som ligger för nära
  • Huset står på odränerade fyllnadsmassor
  • Kostsam sprängning/spräckning