Följ oss på:

Styrelsemässan i:

GarageOmbildarna

GarageOmbildarna

Kontaktuppgifter

Tel: +46 708808200

E-mail: info@garageombildarna.se

Sitter er förening på en guldgruva?

Ombilda ert garage till bostadsrätter. 

Först kom råvindarna. Nu kommer ombildning av garageplatser som en ny möjlighet att frigöra stora kapital för föreningar. En bostadsrättsförening som idag har ett garage i fastigheten kan ombilda garageplatserna som bostadsrätter. Ombildningen ger stora fördelar:

  • Ökar kassan och möjliggör avbetalning på föreningens lån.
  • Sänker räntekostnaderna för föreningen.
  • Föreningen får full kontroll på garageplatser, drift och underhåll
  • Utrymme för sänkta månadsavgifter på bostadsrätterna vilket gynnar alla medlemmarna.
  • Medlemmar som köper garageplats kan sälja den alternativt hyra ut platsen enligt samma princip som för bostadsrätt.

Om GarageOmbildarna

Vår affärsidé är att hjälpa bostadsrättsföreningar med processen att ombilda hyresgarage till bostadsrättsgarage. Genom att anlita oss får er bostadsrättsförening en partner som har erfarenhet av hela processen. En förening på Södermalm omvandlade sitt garage med 43 bilplatser till ett bostadsrättsgarage. Föreningen fick in en nettointäkt på drygt 16 Mkr till föreningens kassa. Kapitalet användes till amortering av föreningens lån.