Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Malmö 12 maj 2022 » Förvaltningsutveckling Sverige AB

Förvaltningsutveckling Sverige AB

Kontaktuppgifter

Vi på Förvaltningsutveckling Sverige AB ger er som fastighets­ägare, de verktygen ni behöver, för en framgångsrik och effektiv fastighetsförvaltning.

Vårt tjänsteerbjudande omfattar:
Upphandlingsstöd

  • Stöd och utveckling avseende upphandling av tjänster, ramavtal och projekt.

Ex: ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, serviceavtal etc
Strategisk rådgivning

  • Stöd och rådgivning avseende långsiktig strategisk fastighetsförvaltning och utveckling.

Ex: styrelsestöd, avtalsanalys etc
Verksamhetsstöd

  • Stöd och utveckling för egenregiverksamhet inom förvaltning och/eller drift.

Ex: personaldimensionering, förvaltningsplaner etc

Kom och besök oss på styrelsemässan i vår monter, så berättar vi gärna mer!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande