Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Förvaltningsutveckling Sverige AB

Mässor » Styrelsemässan i Malmö 30 mars 2023 » Förvaltningsutveckling Sverige AB

Förvaltningsutveckling Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel: 073 - 918 96 04

E-mail: robert@forvaltningsutveckling.se

Vi på Förvaltningsutveckling Sverige AB ger er som fastighetsägare, de verktygen ni behöver, för en framgångsrik och effektiv fastighetsförvaltning.

Vårt tjänsteerbjudande omfattar:

Upphandlingsstöd

  • Stöd och utveckling avseende upphandling av tjänster, ramavtal och projekt.

Ex: ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, serviceavtal et c.

Strategisk rådgivning

  • Stöd och rådgivning avseende långsiktig strategisk fastighetsförvaltning och utveckling.

Ex: styrelsestöd, avtalsanalys et c.

Verksamhetsstöd

  • Stöd och utveckling för egenregiverksamhet inom förvaltning och/eller drift

Ex: personaldimensionering, förvaltningsplaner et c.

 

Kom och besök oss på styrelsemässan i vår monter, så berättar vi gärna mer!