Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Fibra AB

Kontaktuppgifter

Större valfrihet för de boende!
Fibra är ett öppet nät med ett stort tjänsteutbud
och låga priser.

Med en anslutning till Fibra får ni tillgång till en driftsäker och digital infrastruktur med hög kapacitet, redo för framtidens krav på kommunikation.

Fibra kan erbjuda er förening kollektivavtal på tjänster, serviceavtal för att säkra er drift och ett brett utbud av tjänsteleverantörer av tv, internet och telefoni.

Vår personal bevakar era anslutningar och ser till att det fungerar. Vår styrka ligger också i att vår personal har en lokal förankring och stor kännedom om ditt områdes lokala förutsättningar.

Vi är ett av de allra första kommunala stadsnäten i Sverige och vi har varit med och drivit fiberutvecklingen framåt i många år. På vår resa har vi samlat mycket erfarenhet som resulterat i en bred och hög kompetens. Vårt mål är att tillsammans med våra nätägare fortsätta återinvestera i regionen och säkerställa ett stabilt stadsnät som är långsiktigt och hållbart. Och som fortsätter att vara ditt stadsnät.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande