Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Fibra AB

Kontaktuppgifter

Större valfrihet för de boende!
Fibra är ett öppet nät med ett stort tjänsteutbud
och låga priser.

Med en anslutning till Fibra får ni tillgång till en driftsäker och digital infrastruktur med hög kapacitet, redo för framtidens krav på kommunikation.

Fibra kan erbjuda er förening kollektivavtal på tjänster, serviceavtal för att säkra er drift och ett brett utbud av tjänsteleverantörer av tv, internet och telefoni.

Vår personal bevakar era anslutningar och ser till att det fungerar. Vår styrka ligger också i att vår personal har en lokal förankring och stor kännedom om ditt områdes lokala förutsättningar.

Vi är ett kommunalägt bolag som tillsammans med våra ägare vill skapa en attraktiv region där du (och vi) som bor och verkar här ska få ut maximal nytta av din anslutning. Den eventuella vinsten Fibra gör återinvesteras såklart i kommunen.
​Vårt mål är att säkerställa ett stabilt stadsnät som är långsiktigt och hållbart. Här ska människor, företag och idéer få utvecklas och precis här ska drömmar bli verklighet.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande