Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Fastum

Fastum

Kontaktuppgifter

Som en i styrelsen

Fastum kundanpassar förvaltningen efter behov och förutsättning. Genom stöd, rådgivning och förbättringsförslag har vi föreningens utveckling i fokus.

En kontaktperson
På Fastum tror vi att ett personligt samarbete ger det bästa resultatet. Därför utrustar vi er med en kundansvarig. Vår ansvarige lär känna er förening, och sätter sig in i de problem och frågeställningar som ni har. 

Modern kundportal
På vår kundportal Fastum direkt kan ni följa ekonomiarbetet. Här hittar ni även info om er fastighet och medlemmar. Det blir enklare att organisera styrelsearbetet.

Högt kundindex
Vi mäter kontinuerligt vår kundnöjdhet, för år 2016 ligger den på 4,32 av en skala på 5. Mätningen utförs via tredje part genom telefonintervjuer.

En förvaltare ger ett enat grepp
Vi kan även väva ihop den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Vi fungerar då som styrelsens förlängda arm och säkerställer att tagna beslut blir genomförda. Vi möter föreningens behov, det kan till exempel handla om jour, eller mer strategiska tjänster som projektledning.