Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Fastum

Fastum

Kontaktuppgifter

Som en i styrelsen

Fastum kundanpassar förvaltningen efter behov och förutsättning. Genom stöd, rådgivning och förbättringsförslag har vi föreningens utveckling i fokus.

Ekonomisk förvaltning
Eftersom en nära kontakt med er som kund är avgörande för bästa resultat tilldelas ni en kundansvarig. Denne blir föreningens kontaktperson, ni har löpande kontakt via telefon, mail och genom Fastum Direkt. Utöver det dagliga arbetet med rådgivning och löpande redovisning försöker kundansvarig alltid möta de behov som uppstår. Det kan till exempel handla om att erbjuda möjlighet till upphandling av lån, ordförande på stämma, flerårsbudget eller lotsa vidare till vår tekniska förvaltning eller husjurister när dessa frågor är aktuella.
 

Teknisk förvaltning
Teknisk förvaltning, en bred benämning för skötsel och underhållsplanering av fastigheter. Vår tekniska förvaltning är en stor tillgång för våra kunder som söker hjälp med:
+ Projektledning
+ Underhållplanering
+ Energioptimering

Fastum Direkt
Tjänst som förenklar tillvaron för din förening.
+ En kundportal för all info
+ Verktyg för planering
+ Mina sidor för medlemmar
+ Alltid tillgänglig – i datorn, surfplattan och mobilen.