Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Etni AB

Etni AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-6633200

E-mail: info@etni.se

Etni AB hjälper dig med din utemiljö!

Vi utför allt från projektering till genomförande.
Trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljö, vinterunderhåll samt bekämpning av invasiva växter som t.ex parkslide och jätteloka.

Etni startade 2014 och har 25 års anställda.
Huvudfokus för oss är att uppfylla våra kunders behov med god kvalitet, ha engagerade och motiverade medarbetare, jobba långsiktigt och hållbart med vår klimatpåverkan.

Fråga oss om våra heatweed maskiner!