Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Entreprenadprojekt Täby AB

Mässor » Styrelsemässan i Göteborg 11 april 2019 » Entreprenadprojekt Täby AB

Entreprenadprojekt Täby AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0851010555

E-mail: info@eptaby.se

EPT – Oberoende spetskompetens med fokus på fönsteråtgärder till flerfamiljshus och kommersiella fastigheter

EPT, Entreprenadprojekt Täby  AB, har tillsammans med egen personal och vårt nätverk av duktiga underentreprenörer kompetens och kapacitet att utföra allt från projektering, renovering/ombyggnad till montage av nya fönster. Vår verksamhet är rikstäckande.

Vi är privatägda, Har god ekonomi med mycket goda relationer med många materialleverantörer. Dock är vi inte ägda eller på annat sätt knutna till någon specifik produktleverantör. Detta innebär att vi har möjlighet att projektera och välja produkt eller renoveringsmetod utifrån kundens och fastighetens behov utan att ta hänsyn till produktion av egna produkter.

Vi är specialiserade på att driva stora komplexa projekt och våra kunder är företrädesvis kommunala och privata fastighetsbolag, allmännyttan samt bostadsrättsföreningar.

Vår affärsidé är att erbjuda kunden ett konkurrenskraftigt pris och samtidigt leverera kvalitet och trygghet.

På vår nya hemsida jobbar vi för fullt med att fylla på med referensprojekt från nyligen avslutade projekt så besök oss gärna på www.eptaby.se