Följ oss på:

Styrelsemässan i:

ENIVA Isolerproffs

Kontaktuppgifter

Tel: 020 – 25 29 00

E-mail: info@isolerproffs.se

Höga energipriser gör att många bostadsrättsföreningar funderar på olika energisparåtgärder. Att se över husets klimatskal och tilläggsisolera vinden är en enkel och effek­tiv åtgärd.

Den hjälper er att sänka kostnaderna för uppvärmning och dessutom skapa en bättre boendemiljö. Återbetalningstiden är mycket snabb och det är en investering för framtiden som ger utdelning år efter år, samtidigt som fastighets-/lägenhetsvärdet ökar.

En tilläggsisolering på vinden ger:

  • Direkt sänkta uppvärmningskostnader.
  • Behagligare lägenhetsklimat.
  • Lägre energiförbrukning som ger mindre miljöbelastning.
  • Mycket god ljudisolering.
  • Snabbast återbetalningtid av olika energisparåtgärder.
  • Fortsatt besparing år efter år efter år.

Vi blåser upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten.

Kontakta oss för en kostnadsfri förbesiktning

Vi utför kostnadsfritt en förbesiktning med besparingskalkyl av fastighetens vindsisolering för din Bostadsrättsförening eller för dig som fastighetsägare.

ENIVA Isolerproffs är certifierade och kvalitetskontrollerade lösullsinstallatörer enligt systemet – ”Behörig Lösull”

Se även vårt kostnadsfria webbinarium om energieffektivisering av klimatskalet.

Ditt klimatskal. Vårt uppdrag.