Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Mässor » Styrelsemässan i Göteborg 26 april 2018 » Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Kontaktuppgifter

goteborg.se/energirad

Tel: 031-368 08 00

E-mail: energiradgivningen@kom.goteborg.se

Energi-och klimatrådgivning

Sänk era energikostnader och spara på klimatet

– boka in ett kostnadsfritt besök hos er förening!

Tillsammans resonerar vi kring föreningens energianvändning och gör en rundvandring. Ni får tips på energieffektiviseringar just efter er förenings förutsättningar.

Energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri och opartisk rådgivning om bland annat solel, laddstolpar, uppvärmning, isolering, ventilation, energieffektivisering och belysning.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Göteborgs Stad och Energimyndigheten.