Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Mässor » Styrelsemässan i Göteborg 11 april 2019 » Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Kontaktuppgifter

Tel: 031-368 39 50

E-mail: energiradgivningen@miljo.goteborg.se

Energi-och klimatrådgivningen

Sänk era energikostnader och spara på klimatet!

Boka in ett kostnadsfritt besök hos er förening!

Tillsammans resonerar vi kring föreningens energianvändning och gör en rundvandring. Ni får tips på energieffektiviseringar just efter er förenings förutsättningar.

Energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri och opartisk rådgivning om bland annat solel, laddstolpar, uppvärmning, isolering, ventilation, energieffektivisering och belysning.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten.och Göteborgs Stad