Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Energi & – Klimatrådgivarna

Mässor » Styrelsemässan i Uppsala 8 nov. 2018 » Energi & - Klimatrådgivarna

Energi & – Klimatrådgivarna

Kontaktuppgifter

Tel: 018 - 727 47 24

E-mail: energiradgivning@uppsala.se

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor. I Uppsala län arbetar vi mycket med att vara ett stöd i processen med att skaffa solceller och installera laddstolpar för våra målgrupper privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.