Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Eliot Universe AB

Kontaktuppgifter

Här ges möjlighet att använda ett brett utbud av funktioner, från hantering av digitala lås och felrapportering till övervakning av energiförbrukning och övervakning av
brand- och vattenläckagedetektorer.
Alla funktioner med det enda syftet att säkerställa en boendeupplevelse med fokus på säkerhet, komfort och hållbarhet. BRFer och fastighetsägare får tillgång till en innovativ och lättanvänd backend-lösning som möjliggör övervakning, styrning och förvaltning av fastigheter 24/7 samtidigt som den säkerställer kontinuerlig kommunikation. All fastighetsdata kan bearbetas för att analysera affärsresultat och utvärdera investeringsmöjligheter.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande