Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Ecoclime Group AB

Kontaktuppgifter

Ecoclime Group är en snabbväxande koncern som erbjuder patenterad teknologi och avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för utvinning, återvinning och distribution av energi. Vårt mål är att kombinera tydlig ekonomisk nytta med klimatnytta.

Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Några av de resultat som våra kunder ser:

  • Sänkta driftkostnader som möjliggör andra investeringar
  • Minskade växthusgasutsläpp
  • Möjlighet till grön finansiering

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande