Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Driftia Förvaltning AB

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 8 mars 2018 » Driftia Förvaltning AB

Driftia Förvaltning AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08‑744 44 33

E-mail: mats.linden@driftia.se

Vår affärsidé och löfte

– Att utföra fackmannamässig fastighetsservice genom att vidta rätt åtgärd vid rätt tillfälle och till rätt pris.

– Att serva och behandla våra kunder med respekt och förstå ert behov av insats trots att ni alla äger fastigheter av varierande typ och storlek.

– Att hitta rätt omfattning på insatserna för varje enskild fastighet och utföra vårt arbete inom överenskommen budget och prissättning.

Vår bakgrund

Vi har varit verksamma i Stockholm sedan 1993, ägarkonstellationen tillika grundarna av företaget är Peter Almroth, Rickard Gileborn och Tapio Kainulainen.

Vi har medarbetare med kompetens för hela fastigheten. Behöver du en fastighetsskötare, jourtekniker, sakkunnig inom ventilation, rörmokare eller drifttekniker? Vi är redo att ge er service.

Våra kunder är i huvudsak bostadsrättsföreningar i varierande storlekar inom hela Stockholmsområdet. Vi sköter även om hyreshus åt både större och mindre bostadsbolag, privata värdar samt kommersiella fastigheter.

Fastighetsservice- jour i egen regi- VVS- ventilation- elservice- tvättstugeservice- förvaltning & rådgivning