Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Dipart Entreprenad AB

Kontaktuppgifter

Vi har resurserna för att utföra stora bygg- och anläggningsprojekt.

En och samma projektorganisation hela vägen genom alla ROT-projekt i ditt bostadsbestånd.

Vi är som bäst när vi får stora komplexa entreprenader att ta hand om. Då samarbetar våra affärsområden och skapar efter beställarens önskemål en organisation som är lämplig för uppdraget.

Vi kan renovera hela utsidan på flerbostadshus där fasader, balkonger, tak och fönster ingår, parallellt med att vi renoverar fastigheten invändigt.

I anslutning till flerbostadshus finns ofta större betongkonstruktioner som hör till fastigheterna eller området. Vi renoverar med fördel den här typen av större betongkonstruktioner med samma projektorganisation. Det kan t.ex. vara garagerenoveringar, renovering av stödmurar eller dräneringsarbeten.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande