Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Dael System AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-544 444 88

E-mail: info@dael.se

DAEL SYSTEM AB är ett certifierat företag som hjälper er bostadsrättsförening och dess medlemar med reparationer, felsökningar och elinstallationer. Med lång erfarenhet och god insyn i de behov som kan uppstå hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för just er bostadsrättsförening. Allt från mindre installationer till större helhetslösningar.

ELBILSLADDNING Ladda din elbil mer effektivt – kombinera en laddbox med EnergyHub från FerroAmp. Vi tar fram ett anpassat system som både är energismart men samtidigt enkelt att administrera för er bostadsrättsförening.

SNÖSMÄLTNINGSSYSTEM Is- och snösmältningssystem håller tak och rännor fri från is. Systemet känner av temperaturskillnader och startar automatiskt när det behövs. Vi lämnar serviceavtal med årliga kontroller.

STIGARBYTE Gamla matningstammar i huset? Vi har lång erfarenhet av stigarbyten och hjälper er bostadsrättsförening från början till slut. Vi erbjuder system för IMD – individuell mätning och debitering – av el, vattenmätning, värme och laddplatser.

ELBESIKTNING Dael är erbjuder IN Elkontroll. Serviceavtal för elanläggningar En trygghet att veta att en passionerad elfirma i Stockholm tar sig an er fastighet!