Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Cupola Mälardalen

Kontaktuppgifter

VEM ANSVARAR FÖR BRANDSÄKERHETEN I ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder. Enligt lag ligger ansvaret för ett aktivt brandskyddsarbete på fastighetsägaren. Med enkla åtgärder som till exempel installation av brandvarnare och underhåll av brandskydd kan bränder förhindras och dess eventuella konsekvenser minskas.

Cupola skapar till sammans med Er rutiner, projekterar, tar fram brandskyddspolicy, kontrollschema, ansvarsfördelning med mera. Vi inventerar fastighetens samtliga brand- och utrymninsgstekniska installationer, skapar en handlingsplan och utformar en brandskyddsredogörelse.

Allt sammanställs på webben – Ni kontrollerar enkelt materialet på en dator, läsplatta eller i mobilen i vårt verktyg Cupola SBA-WEB. Vi jobbar idag med många BRF:er och förvaltningsbolag i Mälardalen.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande