Följ oss på:

Styrelsemässan i:

CS Energikontroll AB

Kontaktuppgifter

Med 30-års samlad erfarenhet med riktade energientreprenader erbjuder CS Energikontroll AB en palett med attraktiva tjänster och produkter för att spara pengar, vatten, energi samt miljö åt b.la bostadsrättsföreningar. Nedan exempel på några av våra uppskattade program. MYCKET REFERENSER FINNS.

IMD El: Spara 1000-lappar/år åt era medlemmar med en mer normalanpassad abonnemangsstruktur i er Brf. Abonnemangs kostnad/hushåll är idag omodernt och kostnadsineffektivt på flera sätt. Låt oss enkelt visa hur ni kan ta bort onödiga kostnader och skapa mervärden i samband med abonnemangsavgifter m.m.

Vattensparprogrammet: Med rätt upplägg spar ni c:a 1000kr/lgh och år samt får en översyn på beståndet när det gäller läckage etc. Självklart bibehålles komforten för medlemmarna. Kontakta oss för info och mätningar.

Värmeinjustering i ert bestånd. Få jämn temperatur i lägenheterna slipp klagande medlemmar samt spar pengar.

Vi utför även ventilationsarbeten. OVK och ventilationsrengöring samt tillhörande tjänster.

Synergin i de olika tjänsterna och med ett energiperspektiv hela tiden i fokus gör att entreprenaderna blir mycket kostnadseffektiva.

Vi arbetar helhetsmässigt och i Sveriges mest kompetenta nätverk inom olika energiområden.

Mer än så här får inte plats här utan lämna era uppgifter i vår monter så tar vi en kontakt med er efter mässan.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande