Följ oss på:

Styrelsemässan i:

CS Energikontroll AB

Kontaktuppgifter

Med 30-års samlad erfarenhet med riktade energientreprenader erbjuder CS Energikontroll AB en palett med attraktiva tjänster och produkter för att spara pengar, vatten, energi samt miljö åt b.la bostadsrättsföreningar. I nedanstående text finns exempel på några av våra uppskattade program.

VI HAR C:A 1000 OLIKA KUNDER SOM REFERENSER.

ETT UTKAST PÅ VAD CS ENERGIKONTROLL GÖR…..

Energibesikningsprogrammet den sk. Förstärkta Energideklarationen.

Allt handlar om att mäta och identifiera. Därför tycker vi man skall vara försiktig att agera utan att ha ett tydligt styrdokument i de eventuella åtgärder man skall göra. Med CS Energikontrolls energibesiktningsprogram, den så kallade förstärkta energideklarationen kommer ni få en mycket bra uppfattning om er fastighets hälsostatus. Vi resonerar inte bara utifrån nyckeltal och börvärden utan arbetar med konkreta fysiska mätningar på plats. Utifrån dessa mätningar kan vi sen genom en helhetsbedömning komma med konkreta förslag på  åtgärder för att spara energi, pengar och miljö. Dessa dokument är givetvis också till stor hjälp vid myndighetskraven i samband med Energideklarationerna och ex. Ovk:n (den obligatoriska ventilationskontrollen)

Vi går igenom Undercentralen (ex. pumpstopp, delta t:n m.m.) och dess förlängning (temperaturer, avkylning på radiatorkretsar, vvc temp m.m) i husen. Se punkt listor.

Vi går igenom fastighetens alla områden. Klimatskalet. Vind, tak, väggar, fönster m.m. Se punktlista.

Mäter temperaturer och tappvattenflöden och mycket mer. Se punktlista.

Vattensparprogrammet:

Med rätt upplägg spar ni c:a 1000kr/lgh och år eller mer på det rörliga kv och vv samt får en översyn på beståndet när det gäller läckage etc. Självklart bibehålles komforten för medlemmarna. Kontakta oss för info och mätningar. Visste ni att en rinnande wc stol kan kosta 2000kr/mån om man har ett kallvattenpris på 10kr/m3. De flesta kommuner har ett avsevärt högre pris/m3 vatten än så. Se våra kalkyl och kostnadsdokument.

IMD El:

Spara 1000-lappar/år åt era medlemmar med en bättre och smartare abonnemangsstruktur i er Brf. Abonnemangskostnad/hushåll är idag omodernt och kostnadsineffektivt på flera sätt. Låt oss enkelt visa hur ni kan ta bort onödiga kostnader och skapa mervärden i samband med att man tar  bort de fasta avgifterna m.m. De fasta avgifterna uppgår ofta till 2300 – 2600kr/lgh och år.

Värmeinjustering/Termostatbyten:

i ert bestånd. Få jämn temperatur i lägenheterna, slipp klagande medlemmar med kalla lägenheter. Ta bort  övertemperaturer i lägenheterna. Detta spar pengar. 1 grads sänkning på innetemperaturen spar c:a 5% energi.

Ventilationsarbeten:

OVK och ventilationsrengöring samt tillhörande tjänster.

Synergin i de olika tjänsterna och med ett energiperspektiv hela tiden i fokus gör att entreprenaderna blir mycket kostnadseffektiva och energismarta.

Vi arbetar helhetsmässigt och i Sveriges mest kompetenta nätverk inom olika energiområden.

Mer än så här får inte plats här utan lämna era uppgifter i vår monter så tar vi en kontakt med er efter mässan.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande