Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Cleanpipe Sverige AB

Cleanpipe Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel: 031-3300500

E-mail: marknad@cleanpipe.se

CLEANPIPE är verksamma i Västsverige och i Stockholm. Vårt huvudkontor ligger i Äspereds Industriområde i Gunnilse strax norr om Göteborg. I Stockholm heter vi Cija Tank. Vi är proffs på avlopp i alla dess former och inget jobb är för stort eller litet för oss. Med hjälp av våra kompetenta medarbetare tar vi gärna helhetsansvar och skapar på så sätt mervärden och problemfrihet för våra kunder. Vår strävan är att fortsätta utvecklas och att behålla vår position som ledande inom vår bransch.

Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall. Vi åtar oss uppdrag i alla storlekar, från kommuner och storindustrier till privatpersoner, inget jobb är för stort eller för litet för oss. Med vår jourverksamhet står vi redo i hög servicegrad, dygnet runt.