Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Cija Tank

Cija Tank

Kontaktuppgifter

www.cija.se

Tel: 08-55661730

E-mail: order@cija.se

Cija Tank en del av cleanpipegruppen och förfogar över 100 fordon i stockholm och Göteborg.

Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtryckspolning till filmning, transporter av farligt avfall och torrsug.