Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Chemiclean AB

Kontaktuppgifter

Chemiclean-metoden® ger bostadsrättsföreningar marknadens mest kompletta lösning för optimering av värmesystem.

Chemiclean-metoden® börjar med nulägesanalys.
En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar.

I en nulägesanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en rapport med förslag till förbättrande åtgärder.

Chemiclean-metoden® är resultat från 20 års utveckling och ger bostadsrättsföreningar marknadens mest kompletta lösning för optimering av värmesystem. Chemiclean-metoden® har hjälpt hundratals bostadsrättsföreningar med att få rena, luftfria, driftsäkra och energisnåla värmesystem. 

Chemiclean-metoden® kan ge energibesparing på upp till 30 %

Kontakta oss så hjälper vi även er bostadsrättsförening med en nulägesanalys.

Chemiclean AB är:
– HSB Stockholm’s ramavtalspartner.
– Auktoriserad servicepartner till Alfa Laval.
– Återförsäljare av marknadens bästa avgasare Spirovent®-Superior
– Certifierad enligt standard för miljö ISO 14001

För mer information www.chemiclean.se