Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Chemiclean AB

Kontaktuppgifter

Chemiclean-metoden® börjar med nulägesanalys.
En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar.

I en nulägesanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en rapport med förslag till förbättrande åtgärder.

Chemiclean-metoden® är resultat från 25 års utveckling och ger bostadsrättsföreningar marknadens mest kompletta lösning för optimering av värmesystem. Chemiclean-metoden® har hjälpt hundratals bostadsrättsföreningar med att få rena, luftfria, driftsäkra och energisnåla värmesystem.

Chemiclean är auktoriserad servicepartner till Alfa Laval och certifierad enligt standard för kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001.

Kontakta oss så hjälper vi även er bostadsrättsförening med att energieffektivisera sina värmesystem. 

För mer information www.chemiclean.se

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande